Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád ve vazbě na stavební zákon
Kód akreditace: AK/PV-231/2017
Variabilní symbol: 223041321
Termín: 13.04.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a upevnit znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Současně budou účastníci seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

 

Úvod do problematiky

  • Vztah správního řádu a stavebního zákona, základní zásady činnosti správních orgánů

 

Obecná ustanovení o správním řízení vedeném na úseku stavebního řádu

  • Správní orgány – příslušnost, změny příslušnosti, podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování, dotčené orgány a závazná stanoviska (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)
  • Účastníci řízení (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
  • Úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR

 

Průběh řízení vedeném na úseku stavebního řádu v prvním stupni

  • Zahájení řízení, námitky účastníků, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 

Akreditace: MVČR