Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-247/2023
Variabilní symbol: 8241115
Termín: 15.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a upevnit znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Současně budou účastníci seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Úvod do problematiky

  • Vztah správního řádu a stavebního zákona, základní zásady činnosti správních orgánů

Obecná ustanovení o správním řízení vedeném na úseku stavebního řádu

  • Správní orgány – příslušnost, změny příslušnosti, podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování, dotčené orgány a závazná stanoviska
  • Účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
  • Úkony účastníků – podání x podnět, § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR

Průběh řízení vedeném na úseku stavebního řádu v prvním stupni

  • Zahájení řízení, námitky účastníků, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy

Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR

 

  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  •     Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  •     Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR