Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád pro začátečníky
Kód akreditace: AK/PV-314/2018
Variabilní symbol: 221022306
Termín: 23.02.2021
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Bc. Andrea Gotthardová - 20 let praxe ve veřejné správě na úseku správních činností, evidence obyvatel, voleb, vidimace a legalizace. Praxe získána na obcích I., II., III. typu a na krajském úřadu.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 • účastníci řízení a zastoupení
 • úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování
 • rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení - přerušení, zastavení řízení
 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné, soudní přezkum
 • diskuse, závěr

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.