Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád pro začátečníky
Kód akreditace: AK/PV-314/2018
Variabilní symbol: 219053003
Termín: 30.05.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Petr KRAMÁŘ - vedoucí odboru správních agend, Magistrát města Pardubic, praktik vykonávající pozici prvoinstančního i druhoinstančního správního orgánu

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen zejména začínajícím úředníkům a těm, kteří se se správním řádem seznamují. Cílem semináře je maximálně srozumitelnou formou s pomocí konkrétních praktických příkladů pomoci účastníkům zorientovat se ve správním procesu a pochopit, jak řízení probíhá a jak ho vést.

 

Obsah semináře:

- vztah správního řádu a dalších předpisů, základní zásady

- příslušnost, podjatost, založení spisu

- účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků, doručování

- postup před zahájením a zahájení řízení

- průběh řízení v prvním stupni, dokazování, ústní jednání, provádění důkazů mimo jednání

- usnesení, rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost

- odvolání, odpor, rozklad, mimořádné opravné prostředky a řízení o nich

- exekuce, stížnosti.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 28. 5. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.