Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád prakticky - pro začátečníky
Kód akreditace: AK/PV-314/2018
Variabilní symbol: 224101001
Termín: 10.10.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Petr Kramář - vedoucí odboru správních agend, Magistrát města Pardubic

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Seminář je určen zejména začínajícím úředníkům a těm, kteří se se správním řádem seznamují. Cílem semináře je maximálně srozumitelnou formou s pomocí konkrétních praktických příkladů pomoci účastníkům zorientovat se ve správním procesu a pochopit, jak řízení probíhá a jak ho vést.

 

Obsah semináře:

- vztah správního řádu a dalších předpisů, základní zásady

- příslušnost, podjatost, založení spisu

- účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků, doručování

- postup před zahájením a zahájení řízení

- průběh řízení v prvním stupni, dokazování, ústní jednání, provádění důkazů mimo jednání

- usnesení, rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost

- odvolání, odpor, rozklad, mimořádné opravné prostředky a řízení o nich

- exekuce, stížnosti.

 

  • Doporučujeme pořízení ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky
  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR