Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správa, uchovávání a vyřazování dokumentů s přihlédnutím k aktuální archivní legislativě
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 218060518
Termín: 05.06.2018
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. - Specialistka na spisovou a archivní službu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. Aktuální stav archivní legislativy (poslední znění zákona o archivnictví a spisové službě a prováděcí vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, včetně předpisů souvisejících)

2. Základní principy výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

3. Výkon spisové služby v listinné a elektronické formě, nakládání s digitálními dokumenty

4. Ukládání dokumentů ve spisovnách, včetně komerčních

5. Skartační řízení v analogové a elektronické formě, předávání archiválií do Národního digitálního archivu prostřednictvím Národního archivního portálu

6. Tvorba a úprava spisových řádů pro řádný výkon spisové služby

7. Spolupráce se státními archivy při výkonu spisové služby

8. Aktuální verze Národního standardu pro eSSL a metodického návodu pro jeho kontrolu

9. Dopady evropské legislativy na výkon spisové služby v ČR (eIDAS, GDPR)

10. Nejčastější problémy při nakládání s dokumenty a jak jim předcházet

11. Diskuse a závěrečné shrnutí

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.