Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 222031013
Termín: 10.03.2022
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
PhDr. Simona Binarová - odborný poradce pro oblast spisové služby, skartační řízení a péči o archiválie

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

Předmět semináře:

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů.

Poslední probíraná novela archivního zákona vešla v platnost dne 24.4.2019 v souvislosti s  přijetím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Vyhláška č. 85/2019 Sb. – platná od 1.7.2019 – technická novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby - novinky
Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

 Seminář je dělen do pěti bloků:

1) Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol

2) Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz poslední novela, která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
GDPR, ochrana osobních údajů, informace o možnostech elektr.podání a další operace s elektr. fakturou.

3) Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.

Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.

4) Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.

5) Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na aktuální změny v dané oblasti v souvislosti s  přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR  a navazující české legislativy a novely zákona o archivnictví a spisové služby!

  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR