Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-587/2021
Variabilní symbol: 824120301
Termín: 03.12.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Radek Pokorný - Státní okresní archiv Hradec Králové

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Archivní legislativa, vedení spisové služby

- Informace o platné archivní legislativě a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty.

- Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek (vč. časových), odesílání dokumentů).

- Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě – příruční registratury, spisovny vč. elektronických, správní archivy, veřejnoprávní a soukromé archivy.
 

Vyřazování dokumentů a výběr archiválií, tvorba spisového řádu

- Vyřazování dokumentů v analogové a digitální podobě, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.

- Evidence, ochrana, převod a vývoz archiválií, povinnosti vlastníka a držitele archiválií.

- Postup při vyhotovení a úpravách Spisového řádu, spisového a skartačního plánu.

- Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR