Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 224100802
Termín: 08.10.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Marie Procházková - Archivář a metodik spisové služby ve Státním oblastním archivu v Praze

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

 

Archivní legislativa, vedení spisové služby a zřízení archivu

  • Informace o platné archivní legislativě a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty.
  • Zásady vedení spisové služby v analogové listinné a digitální elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek (vč. časových), odesílání dokumentů).
  • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě – příruční registratury, spisovny vč. elektronických, správní archivy, veřejnoprávní a soukromé archivy.

 

Vyřazování dokumentů a výběr archiválií, tvorba spisového řádu

  • Vyřazování dokumentů v analogové a digitální podobě, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
  • Evidence, ochrana, převod a vývoz archiválií, povinnosti vlastníka a držitele archiválií.
  • Postup při vyhotovení a úpravách Spisového řádu, spisového a skartačního plánu.
  • Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR