Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 223040677
Termín: 06.04.2023
Místo: ul. Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Adámek - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Spisová a archivní služba v praxi. Od přijetí, uchování po vyřazení dokumentu dle zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

● Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

● Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

● Další právní předpisy, standardy týkající se spisové služby

● Příjem, evidence, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání digitálních i analogových dokumentů

● Vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

● Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP

 

Akreditace: MVČR