Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi
Kód akreditace: AK/PV-587/2021
Variabilní symbol: 823051101
Termín: 11.05.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Marie Procházková - Archivář a metodik spisové služby ve Státním oblastním archivu v Praze

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

 

Předmět 1: Archivní legislativa, vedení spisové služby a zřízení archivu

 • Informace o platné archivní legislativě a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty.
 • Zásady vedení spisové služby v analogové listinné a digitální elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek (vč. časových), odesílání dokumentů).
 • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě – příruční registratury, spisovny vč. elektronických, správní archivy, veřejnoprávní a soukromé archivy.

 

Předmět 2: Vyřazování dokumentů a výběr archiválií, tvorba spisového řádu

 • Vyřazování dokumentů v analogové a digitální podobě, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
 • Evidence, ochrana, převod a vývoz archiválií, povinnosti vlastníka a držitele archiválií.
 • Postup při vyhotovení a úpravách Spisového řádu, spisového a skartačního plánu.
 • Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR