Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 218032366
Termín: 23.03.2018
Místo: ul. 17. listopadu 8, Jihlava - Přednáškový sál hotelu Villa EDEN  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Hana Brzobohatá - vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií, Moravský zemsky archiv v Brně

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Aktuální archivní legislativa (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění a prováděcí vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění) a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty (např. problematika datových schránek a elektronické komunikace).
 • Povinnosti vyplývající z archivní legislativy a jejich naplnění v praxi – praktické příklady aplikace spisové služby s přihlédnutím k typu původce.
 • Zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a zejména v digitální podobě – jak v praxi správně zajistit příjem, převody (konverze), evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů (vč. elektronických podpisů), užívání razítek (vč. kvalifikovaných elektronických časových razítek), odesílání dokumentů.
 • Ukládání dokumentů v listinné a digitální podobě (registratury, spisovny vč. elektronických, archivy vč. digitálních).
 • Vyřazování dokumentů – průběh skartačního řízení, výběr archiválií mimo skartační řízení, postup při elektronických skartacích.
 • Národní archivní portál.
 • Postupy při vytvoření a úpravě směrnice o uchovávání dokumentů, tvorba Spisového řádu a spisového a skartačního plánu.
 • Nejčastější chyby, kterých se původci při nakládání s dokumenty dopouštějí a jak je napravit.

   

 • Diskuze 
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.