Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – NOVELA ARCHIVNÍ LEGISLATIVY 2019
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 221051801
Termín: 18.05.2021
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Hana Brzobohatá - vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií, Moravský zemsky archiv v Brně

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

● Aktuální archivní legislativa (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění) a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty (např. problematika datových schránek a elektronické komunikace, elektronického podpisu a ochrany osobních údajů).

● Povinnosti vyplývající z archivní legislativy a jejich naplnění v praxi – praktické příklady aplikace spisové služby s přihlédnutím k typu původce.

● Zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a v digitální podobě – jak v praxi správně zajistit příjem, převody (konverze), evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů (vč. elektronických podpisů a elektronických pečetí), užívání razítek (vč. elektronických časových razítek), odesílání dokumentů.

● Ukládání dokumentů v listinné a digitální podobě (registratury, spisovny vč. elektronických, archivy vč. digitálních).

● Vyřazování dokumentů – průběh skartačního řízení, výběr archiválií mimo skartační řízení, postup při elektronických skartacích.

● Národní archivní portál.

● Postupy při vytvoření spisového řádu a spisového a skartačního plánu.

● Nejčastější chyby, kterých se původci při nakládání s dokumenty dopouštějí a jak je napravit.

 

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.