Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-587/2021
Variabilní symbol: 8241017
Termín: 17.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 0 Kč
Lektor:
Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D. - archivář Státního oblastního archivu v Plzni s dlouhou praxí ve spisové službě v oblasti veřejné správy

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Archivní legislativa, vedení spisové služby a zřízení archivu

 • Informace o platné archivní legislativě a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty. Zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – poslední změny k 24. 4. 2019, vyhláška č. 259/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – změny platné od 1. 7. 2019, zákon č. 300/2008 Sb., Národní standard pro elektronické systémy spisové služby ve verzi r. 2017 a další doplňující předpisy.
 • Zásady vedení spisové služby v analogové a digitální podobě (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek (vč. časových), odesílání dokumentů. Datové schránky, výstupní formáty digitálních dokumentů. Zákon č. 297/2016 Sb. (eIDAS), úplné elektronické podání, elektronické faktury.
 • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě – příruční registratury, spisovny vč. elektronických, správní archivy, veřejnoprávní a soukromé archivy.
 • Zřízení archivu, jeho akreditace a povinnosti.

Vyřazování dokumentů a výběr archiválií, tvorba spisového řádu

 • Vyřazování dokumentů v analogové a digitální podobě, průběh skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení. Spisová rozluka.
 • Evidence, ochrana, převod a vývoz archiválií, povinnosti vlastníka a držitele archiválií.
 • Postup při vyhotovení a úpravách Spisového řádu, spisového a skartačního plánu.
 • Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů.
 • Kontrola v oblasti spisové služby.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit ÚZ Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR