Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 223111608
Termín: 16.11.2023
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 2.590 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Radek Pokorný - Státní okresní archiv Hradec Králové

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Archivní legislativa, vedení spisové služby

- Informace o platné archivní legislativě a další právní předpisy týkající se nakládání s dokumenty.

- Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek (vč. časových), odesílání dokumentů).

- Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě – příruční registratury, spisovny vč. elektronických, správní archivy, veřejnoprávní a soukromé archivy.


Vyřazování dokumentů a výběr archiválií, tvorba spisového řádu

- Vyřazování dokumentů v analogové a digitální podobě, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.

- Evidence, ochrana, převod a vývoz archiválií, povinnosti vlastníka a držitele archiválií.

- Postup při vyhotovení a úpravách Spisového řádu, spisového a skartačního plánu.

- Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů


  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  •     Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP

 

  •       Akce 1+1 účastník zdarma platí od 08.11.2023 pro nově přihlášené účastníky.
  •       Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MVČR