Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba a archivnictví
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 218032703
Termín: 27.03.2018
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,-
Lektor:
PhDr. Simona Binarová - odborný poradce pro oblast spisové služby, skartační řízení a péči o archiválie

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

 

Předmět semináře:

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů.

Zmíněná novela vešla  v platnost dne 19.9.2016 pod č. 298/2016 Sb. (v roce 2017 byl zákon opět změněn novelou správního řádu)

Vyhláška č. 283/2014 Sb. – platná od 1.1.2015, která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.  

 

Seminář je dělen do pěti bloků:

1) Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a kontrol

 2) Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.

Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.

 3) Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.

Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.

 4) Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.

 5) Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny 

 

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el. podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby!

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.