Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová a archivní služba v praxi. Od přijetí, uchování po vyřazení dokumentu dle zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 221041577
Termín: 15.04.2021
Místo: ul. Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Adámek - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Další právní předpisy, standardy týkající se spisové služby
 • Příjem, evidence, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání digitálních i analogových dokumentů
 • Vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů

   

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
 • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.