Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Rozpočet obce 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
Kód akreditace: AK/PV-379/2015
Variabilní symbol: 219102916
Termín: 29.10.2019
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávek

Program:

Cíle:

 • Vývoj a výhled ekonomiky s dopady do obcí
 • Dopady změn zákonů do obcí – připravovaná novela rozpočtových pravidel
 • Rozpočet 2020 – doporučená inovativní struktura s minimalizací administrativní zátěže
 • Výhled – střednědobý výhled rozpočtu,
 • Rozpočtová odpovědnost a úvěry - limit bezpečné zadluženosti

 

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv

 • Makroekonomický přehled
 • Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
 • Plnění daňových příjmů
 • Připravované změny rozpočtových pravidel a RUD
 • Změny zákonů s dopadem do financí obcí

 

Rozpočet

 • Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
 • Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
 • Příjmy – rozpočtové určení daní
 • Výdaje
 • Financování – úvěry a nástroje finančního trhu
 • Zdravý rozpočet

 

Střednědobý výhled rozpočtu

 • Cíl střednědobého výhledu
 • Požadavky zákona
 • Praktická doporučení

 

Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi

 • Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
 • Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity

 

Závěr a doporučení

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.