Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku
Kód akreditace: 2016/1043-SP
Variabilní symbol: 219012202
Termín: 22.01.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

• Úprava rodinného práva

• Právní úprava postavení osob v novém občanském zákoníku – právní osobnost, svéprávnost

• Manželství – jeho vznik a zánik a práva mezi manžely

• Příbuzenství – určování a popírání mateřství a otcovství

• Vztahy mezi rodiči a dětmi, péče, úprava styku

• Osvojení

• Výživné

• Náhradní péče – poručenství, opatrovnictví, pěstounství a ústavní výchova

• Manželské majetkové právo – zúžení, zrušení společného jmění manželů a jeho vypořádání opatrovnictví

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 9. 1. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.