Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Rodinné právo v Občanském zákoníku
Kód akreditace: AK/PV-226/2023
Variabilní symbol: 8230607
Termín: 07.06.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:
 • Právní úprava rodinného práva v Občanském zákoníku, zákon o náhradním výživném, procesní předpisy, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, pojmosloví v I. části OZ, které navazuje na II. část OZ 
 • II. část OZ rodinné právo – péče, výživa, styk, schvalování právních jednání, opatrovník, poručník, ústavní výchova – s přihlédnutím k novelám Obč. Z.
 • Seznámení s judikaturou Ústavního soudu ve věci výživy a péče, styku, nahrazování projevů vůle za rodiče či nezletilého
 • Péče o majetek nezletilého, schvalování právního jednání za nezletilého, procesní postup
  • osvojení
  • opatrovnictví dítěte
 • Určování, popření otcovství a procesní postup

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR