Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně
Kód akreditace: AK/PV-381/2015
Variabilní symbol: 218042418
Termín: 24.04.2018
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. Platné právní předpisy k danému tématu:
- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména část druhá
- zák. č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vybraná ustanovení zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-  zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Výklad základních pojmů

3. Vybraná ustanovení NOZ ve vztahu k danému tématu

4. Rodinné právo
- určení a popření rodičovství – mateřství, otcovství (domněnka, lhůty)
- vznik a zánik manželství
- forma uzavření manželství (sňatek občanský a církevní, místo a čas uzavření)
- neplatnost a neexistence manželství
- osvojení, poručenství, pěstounství, opatrovnictví

5. Matriční právo – zák. č. 301/2000 Sb.
- podklady pro zápis narození, manželství, partnerství, úmrtí
- záznamy a opravy
- matriční agenda ve vztahu k cizině
- jméno a příjmení
- správní poplatky

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.