Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Roční zúčtování mezd za rok 2018, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Kód akreditace: AK/PV-499/2015
Variabilní symbol: 219020401
Termín: 04.02.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Miluše Procházková - specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušená lektorka

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018

 • Žádost o provedení ročního zúčtování
 • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti 
 • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
 • Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 • Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování

Výpočet ročního zúčtování

 • Výpočet základu daně
 • Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně
 • Podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
 • Uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
 • Podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby
 • Další odečty
 • Výpočet daně
 • Podmínky pro uplatnění slev na dani
 • Uplatnění slevy na manžela/manželku
 • Prokázání nároku na slevu na invaliditu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta
 • Sleva za umístění dítěte, podmínky pro její uplatnění za rok 2018
 • Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě
 • Podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu

Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1. 1. 2019

Dotazy

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 29. 1. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.