Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Proces řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Kód akreditace: AK/PV-389/2015
Variabilní symbol: 219111405
Termín: 14.11.2019
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Ing. Petr Franěk - Krajský úřad Středočeského kraje, má dlouholetou praxi v projednávání přestupků jak v pozici pracovníka správního orgánu I. stupně, tak v pozici odvolacího správního orgánu, zabývajícího se metodickou a kontrolní činností vůči orgánům obcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen zejména pro úředníky obcí, kteří podílejí na projednávání přestupků v I. stupni správního řízení podle právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jeho cílem je poskytnout ucelený pohled na proces projednávání přestupků při subsidiárním užití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dílčími tématy jsou zejm. věcná a místní příslušnost správních orgánů k projednávání přestupků, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, postup v řízení před správním orgánem I. stupně, projednávání přestupků se souhlasem osoby přestupkem přímo postižené, odvolací řízení a zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.