Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950
Kód akreditace: AK/PV-554/2015
Variabilní symbol: 219041103
Termín: 11.04.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Hana Kokošková - matrikářka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Náplní vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou matričních zápisů, které byly pořízeny do roku 1950. V jeho průběhu bude objasněn vznik matrik a vedení matrik dle platné legislativy v době jejich pořízení. V průběhu semináře bude vysvětleno vystavování matriční dokladů z matričních knih v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události.


• Vznik matrik a jejich druhy – církevní, vojenské a pro osoby bez vyznání
   - opisy matrik, druhopisy a sbírka listin
• Archivace matrik a jejich uložení
• Matriky narození
   - matriční zápisy bez pořadového čísla
   - legitimace dítěte
   - užívání jména a příjmení dětí manželských a nemanželských
   - dání jména
   - uznání a oduznání otcovství
   - osvojení a jeho důsledky
• Matriky manželství
   - uzavírání manželství dle Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811
   - důvody pro neplatnost manželství
   - delegace sňatku
   - užívání příjmení žen
   - rozvod a rozluka
• Válečné matriky stavovského úřadu
• Dvoujazyčné matriky
• Zápis matričních události, která nastala mimo území republiky
• Zápisy úmrtí válečných zajatců
• Doplnění zápisu do matriční knihy
• Matriky psané německým novogotickým písmem „Švabachem“
• Německé názvy zaniklých obcí
• Vyřizování žádostí advokátních a genealogických kanceláří

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.