Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 - PŘELOŽENO Z 10. 4. 2018
Kód akreditace: AK/PV-554/2015
Variabilní symbol: 218050318
Termín: 03.05.2018
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Hana Kokošková - matrikářka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Náplní vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou matričních zápisů, které byly pořízeny do roku 1950. V jeho průběhu bude objasněn vznik matrik a vedení matrik dle platné legislativy v době jejich pořízení. Jak si poradit se zápisy v matrikách, které jsou psány německým novogotickým písmem tzv. švabachem nebo kurzívou. Kam bylo zapisováno úmrtí válečných zajatců a jak doplnit dodatečný zápis do matriční knihy. V  průběhu semináře bude vysvětlen systém archivace a uložení matričních knih v současné době. Součástí semináře je také ukázka zápisů v matričních knihách s vysvětlením užívání jména a příjmení dětí sezdaných a nesezdaných rodičů. V druhé části semináře bude objasněna problematika vystavování matričních dokladů pro advokátní a genealogické kanceláře a jak vyřizovat žádosti o příbuzenské šetření pro dědické účely.  

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.