Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
Kód akreditace: AK/PV-173/2015
Variabilní symbol: 223031401
Termín: 14.03.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Úprava pracovněprávních vztahů ve VS
Určeno zvláště vedoucím zaměstnancům a personalistům v úřadech ÚSC ad.

Zákon o obcích
-    orgány obce a jejich kompetence
-    postupy orgánů obcí v organizační a personální oblasti
-    jmenování a odvolání


Zákon o úřednících
-    výběrové řízení
-    přijímání do pracovního poměru
-    ukončování pracovního poměru
-    odstupné
-    vzdělávání


Zákoník práce
-    dohody mimo pracovní poměr
-    pracovní smlouva
-    platový výměr
-    popis pracovního místa
-    pracovní doba
-    dovolená


Nařízení vlády 564/2006
-    odměňování ve veřejné správě (ÚSC)

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR