Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě - PŘELOŽENO Z 26. 3. 2019
Kód akreditace: AK/PV-173/2015
Variabilní symbol: 219052107
Termín: 21.05.2019
Místo: ul. Majakovského 29, Karlovy Vary - Přednáškový sál hotelu Lafonte  
Cena: 1.700 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Tereza Coufalová, MBA - tajemnice MěÚ Planá, lektor se zaměřením na vzdělávání ŘLZ

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou právní úpravou pracovněprávních vztahů ve veřejné správě a dále praktická aplikace personální a manažerské práce se zaměřením na nejčastější problémy a případy porušování pracovněprávních předpisů a na důsledky tohoto porušování.

Základní úprava pracovněprávních vztahů ve VS

Vznik, změny a skončení pracovního poměru

Výběrové řízení dle zákona o úřednících

Pracovní poměr na dobu určitou

Odvolání z funkce

Další specifika pracovního poměru dle zákona o úřednících

Dohody mimo hlavní pracovní poměr

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci

Kolektivní vyjednávání

Odměňování ve veřejné správě dle příslušných právních předpisů

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 18. 3. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.