Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě
Kód akreditace: AK/PV-196/2024
Variabilní symbol: 224100801
Termín: 08.10.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:
  • Úvod a vymezení základních pojmů
  • Vymezení základních personálních činností – výběr, hodnocení, motivace, vzdělávání, vedení personální agendy ad.
  • Vymezení personálních činností ve vztahu k zákonu o obcích (aplikace zákona v praxi)
  • Vymezení personálních činností ve vztahu k zákonu o úřednících a zákoníku práce (aplikace zákonů v praxi)
  • Odměňování ve veřejné správě dle příslušných právních předpisů
  • Diskuse, řešení problémových situací
  • Závěr

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR