Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pracovně-právní předpisy v manažerské a personální praxi vedoucích odborů a oddělení úřadů ÚSC
Kód akreditace: AK/VE-409/2015
Variabilní symbol: 220041602
Termín: 16.04.2020
Místo: ul. Husova 200/16, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Předmět 1

            Veřejná správa v České republice

            Zákon o obcích a vnitřní organizace obecních a městských úřadů.

            Zákon o úřednících v činnosti vedoucích zaměstnanců

            Zákon o úřednících speciálním zákonem ve vztahu k zákoníku práce.

 

Předmět 2

            Právní předpisy v personální praxi:

  • Výběr vhodného úředníka, vedoucího úředníka.
  • Pracovněprávní poměr ve světle zákona o úřednících s návazností na zákoník práce.
  • Vznik pracovněprávního vztahu a zkušební doba
  • Postup zaměstnavatele před přijetím úředníka do pracovního poměru.
  • Adaptační proces a zapracování se do svěřené funkce úředníka.
  • Průběh pracovněprávního vztahu s důrazem na jeho změny.
  • Hodnocení a jeho důsledky v pracovněprávních vztazích.
  • Skončení pracovního poměru.

            Etika a etické chování úředníka

            Etický kodex úředníka v praxi

            Právní předpisy související k odměňování

            Motivace úředníka v praxi

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.