Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.
Kód akreditace: A2020/0371-SP
Variabilní symbol: 8210601
Termín: 01.06.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 1.800 Kč
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:
 • Právní úprava rodinného práva  v  hmotném a procesním právu
 • II. část OZ rodinné právo – péče, výživa, styk, schvalování právních jednání, opatrovník, poručník, ústavní výchova  
 • Formulování návrhů a petitů, žaloby na relativní neplatnost
 • Seznámení s judikaturou Ústavního soudu ve věci výživy a péče
 • Péče o majetek nezletilého
 • Sociálně právní ochrana dětí v návaznosti na OZ
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních:

            a) Předběžná opatření

            b) Péče soudu o nezletilé

            c) Výkon rozhodnutí

 

 

 • Diskuze
 • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
 • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Občanský soudní řád

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MPSV