Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 21. 5. 2019
Kód akreditace: 2016/0534-SP
Variabilní symbol: 219061112
Termín: 11.06.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Právní úprava rodinného práva od 1.1.2014  v hmotném a procesním právu
 • II. část NOZ rodinné právo – péče, výživa, styk, schvalování právních jednání, opatrovník, poručník, ústavní výchova – s přihlédnutím k novelám Obč. Z.
 • Formulování návrhů a petitů, žaloby na relativní neplatnost
 • Seznámení s judikaturou Ústavního soudu ve věci výživy a péče
 • Péče o majetek nezletilého
 • Sociálně právní ochrana dětí v návaznosti na NOZ
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních:

              a)  Předběžná opatření

              b)  Péče soudu o nezletilé

              c)  Výkon rozhodnutí

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 3. 6. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.