Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. (webinář)
Kód akreditace: A2020/0371-SP
Variabilní symbol: 824102201
Termín: 22.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:
 • Právní úprava rodinného práva od v hmotném a procesním právu + zvláštní právní podpisy (Zákon o náhradním výživném a zákon o sociálně právní ochraně dětí) 
 • II. část OZ rodinné právo – péče, výživa, styk, schvalování právních jednání, opatrovník, poručník, ústavní výchova – s přihlédnutím k novelám Obč. Z.
 • Formulování návrhů a petitů, žaloby na relativní neplatnost
 • Seznámení s judikaturou Ústavního soudu ve věci výživy a péče a styku a schvalování  právního jednání za rodiče a nezletilého
 • Péče o majetek nezletilého
 • Sociálně právní ochrana dětí v návaznosti na NOZ
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.:

                    a)   Předběžná opatření

                    b)   Péče soudu o nezletilé

                    c)   Výkon rozhodnutí

 

 • Diskuze
 • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
 • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV poštou a MVČR elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme přinést platné ÚZ Občanský soudní řád

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MPSV