Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní minimum v praxi úředníka obce
Kód akreditace: AK/PV-471/2015
Variabilní symbol: 218112712
Termín: 27.11.2018
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Určeno pro:  ne jen pro nové úředníky obce

Pracujeme ve veřejné správě, a proto bychom se měli orientovat v základních právních předpisech vztahujících se k naší práci

    - Základní právní předpisy vztahujících se k výkonu práce úředníka
    - Zákon o obcích
    - Zákon o úřednících
    - Zákoník práce a právní předpisy související
    - Další právní předpisy

    - Vnitřní členění úřadu a kompetence v rámci úřadu
    - Rozbor vnitřních předpisů:
         - Organizační řád
         - Pracovní řád
         - Etický kodex
         - Další vnitřní předpisy úřadu

Na co se zaměřit v praxi úředníka

    - Předávací protokoly
    - Pracovní smlouva
    - Platový výměr
    - Další  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.