Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-88/2022
Variabilní symbol: 82401001
Termín: 01.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Pavel Vank - samostatný advokát, působící v oblasti školského práva

Časový rozvrh:

9:00 - 13:30 vlastní program

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení a aktualizace znalostí účastníků vzdělávacího programu v pracovněprávních předpisech s důrazem na speciální právní úpravu zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Přiblíženy jsou otázky vzniku, změny a zániku pracovního poměru pedagogických pracovníků.

Program poskytuje orientaci zejména v praxi diskutovaných otázkách; zaměstnávání pedagogických pracovníků na dobu určitou, zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, specifika pracovního poměru ředitele školy (jmenování a odvolání ředitele školy, vztah se zřizovatelem, stanovení odměny), ustavení zástupce ředitele školy do funkce.

Po absolvování programu by měl být účastník schopen pochopit systematiku právních předpisů a vyvarovat se nejčastějších chyb při zaměstnávání pedagogických pracovníků.

Předmět 1: Úvod do pracovního práva s důrazem na specifika zaměstnávání pedagogických pracovníků
Úvod

 • stručný úvod do pracovního práva
 • změny obsahu pracovního poměru

Zaměstnávání pedagogických pracovníků na dobu určitou

 • otázky nejvyššího dovoleného počtu opakování pracovního poměru na dobu určitou
 • nejnižší a nejvyšší dovolená délka trvání pracovního poměru a výjimky z této oblasti
 • opakované zaměstnávání asistenta pedagoga
 • nastavení pracovní smlouvy zástupu učitelky na mateřské dovolené
 • shrnutí nejčastějších problémů a jejich řešení

Zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogických pracovníků

 • výjimky a základní podmínky

 

Předmět 2: Právní vztahy ředitele školy a jejího zřizovatele

 • kdo vykonává funkci zřizovatele školy
 • práva a povinnosti zřizovatele ve vztahu k řediteli školy
 • jmenování ředitele školy
 • odvolání ředitele z funkce (důvody pro odvolání, možnosti obrany)
 • odvoláním ředitele z funkce pracovním poměr nekončí - co dál?
 • rozdíl mezi statutárním zástupcem školy a zástupcem ředitele školy
 • ustavení zástupce do funkce

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR