Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní úprava taxislužby
Kód akreditace: AK/PV-853/2022
Variabilní symbol: 224091012
Termín: 10.09.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Vojtěch Budinský - odborník na problematiku taxislužby

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Předmětem tohoto kurzu je seznámení se s právní úpravou taxislužby s důrazem na aktuální problematiku a zkušenosti s významnými novelami, které v posledních letech zcela proměnily taxislužby.

 

Kurz se zaměří na nové instituty, mezi které patří především odpovědnost zprostředkovatelů taxislužby a provozování taxislužby na základě mobilních aplikací a rovněž na problematiku cizinců a podmínek, které musí cizinci plnit pro získání oprávnění řidiče taxislužby.

 

Účastníci se seznámí s povinnostmi dopravců při provozování taxislužby vozidlem taxislužby a vozidlem cestujícího, bude kladen důraz na právní úpravu „smluvní taxislužby“ s využitím mobilních aplikací.

 

Dále budou probírány především požadavky na vozidlo, evidence vozidel taxislužby vozidlo taxislužby, označení a vybavení vozidla taxislužby a pravidla pro taxislužbu provozovanou vozidlem cestujícího.

 

Dalším tématem jsou požadavky na řidiče, pravidla pro získání oprávnění a průkazu řidiče taxislužby, spolehlivost, přestupky řidičů taxislužby.

 

V návaznosti na změny týkající se udělování oprávnění řidiče taxislužby se kurz zaměří i na související problematiku práce s Rejstříkem podnikatelů v silniční dopravě a změny, které s rozvolněním místní příslušnosti souvisejí.

 

V závěru bude prostor pro základní seznámení se se správní činností dopravních úřadů, státní odborný dozor v taxislužbě, správní řízení o porušení zákona o silniční dopravě (procesní postupy podle zákona o silniční dopravě, zákona o kontrole, zákona o odpovědnosti za přestupky a správního řádu) a diskuzi.

 

  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR