Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - PŘELOŽENO Z 14. 5. 2019
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 219062006
Termín: 20.06.2019
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Karel Matuška - vedoucí oddělení metodiky a předarchivní péče SOA v Třeboni

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; novelizována vyhláškou č. 283/2014 Sb. s         účinností od 1. 1. 2015.
 • Ostatní právní předpisy zasahující do oblasti spisové a archivní služby.
 • Výklad základní terminologie.
 • Rozdělení původců dle povinností vyplývajících ze zákona.
 • Vznik, příjem, evidence a oběh dokumentů v listinné i el. podobě.
 • Vyřizování a vyhotovování dokumentů, vytváření spisů.
 • Ukládání dokumentů, skartační znaky a lhůty (spisový plán, skartační rejstřík).
 • Vyřazování dokumentů – průběh skartačního řízení, výběr archiválií v rámci skartačního řízení i mimo skartační řízení.
 • Spisové směrnice, veřejné archivy, soukromé spisovny.
 • Zabezpečení dokumentů při likvidaci původce.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
 • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 10. 6. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.