Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb
Kód akreditace: AK/PV-307/2015
Variabilní symbol: 224102402
Termín: 24.10.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jaroslav Šejvl - od roku 2009 se věnuje právní problematice správy pohřebiště, spoluzakládal Cech hrobnický

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Oblast realizace pohřbů sjednávaných obcí (tzv. sociálních pohřbů), práva a povinnosti obce jsou primárně zakotveny v § 5 a dalších ustanoveních zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pohřebnictví, jakožto lex specialis upravuje povinnosti obce nejen ohledně sjednání pohřbení (stanoví lhůty a situace, za kterých je obec povinna ze zákona činit), ale stanovuje i další náležitosti týkající se typu, resp. způsobu pohřbení a úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbením.

Práva a povinnosti obce, která jsou realizována touto formou se, prolínají i s dalšími právními předpisy – zejména s občanským zákoníkem a zákonem o zdravotních službách.

Při zákonem stanoveném postupu se můžeme setkat s množstvím otázek, na které nejsou vždy snadné nebo jednoznačné odpovědi:

 • Od kdy se počítá lhůta, podle které je obec povinna sjednat pohřbení?
 • Jak postupovat u zemřelého nezjištěné totožnosti? A jak postupovat u zemřelého příslušníka cizího státu? Jak komunikovat se zastupitelským úřadem v takovém případě?
 • Lze pohřbení provést i dříve než v zákoně stanovené lhůtě?
 • Jak vybrat pohřební službu? Je nutné realizovat výběrové řízení? Jak poznám, že v případě ceny pohřbu se jedná o čelně vynaložené náklady na pohřbení?
 • Jak je to s dědici? Jak je to s promlčením nároku na úhradu účelně vynaložených nákladů? Podle jakého ustanovení se v tomto případě postupuje?
 • Kdo provede úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbením?
 • Kdy se pohřbívá do hrobu nebo hrobky? Kdy lze provést pohřbení zpopelněním?
 • Je vhodnější mít pro účely tzv. „sociálních pohřbů“ obecní hrob nebo obecní hrobku? Kdy je vhodnější mít obecní hrobku a jak obec takovou hrobku může získat?
 • Jak dále naložit se zpopelněnými lidskými ostatky? Můžeme provést rozptyl?
 • Lze urnu se zpopelněnými lidskými ostatky vydat příbuzným? Je to povinností obce?
 • A je možné požadovat po dědicích náhradu nákladů spojených s pohřbením?
 • Jak postupovat po novele občanského zákoníku a po rozsáhlé novele zákona o pohřebnictví?

 

Cílem přednášky je poskytnout ucelené a validní informace a odpovědi na uvedené otázky, které se opírají o jednotlivá ustanovení příslušných právních předpisů v celé šíři této problematiky.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR