Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě
Kód akreditace: AK/PV-233/2019
Variabilní symbol: 224103111
Termín: 31.10.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Ivana Kejřová - právník, tajemnice na Městském úřadě Židlochovice, kde se mj. zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem tohoto programu je prohloubit znalosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jejich propojení s praxí. Současně se zaměřením na zneužívání tohoto institutu ze strany žadatelů. Obeznámení s problematikou obstrukcí, stížností a podjatostí v návaznosti na zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále poukázat na problematiku úhrad nákladů za poskytování informací.

 

  • Ústavní základy práva na informace, přehled historického vývoje informačního práva v ČR, aktuální stav.
  • Vymezení povinných subjektů dle informačního zákona, žadatelů.
  • Způsoby poskytování informací, omezení práva na informace, návaznost na čl. 15 GDPR.
  • Procesněprávní aspekty poskytování informací (rozhodnutí, odvolání, stížnost).
  • Důvody pro odmítnutí žádosti, úhrada nákladů .
  • Problematika nahlížení do spisu, poskytování informací o platech a odměnách ve veřejné správě, posuzování obchodního tajemství, poskytování informací získaných od třetích osob.
  • Právní úprava možné obrany správního orgánu před šikanózními návrhy a žádostmi, vč. judikatury Nejvyššího správního soudu.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR