Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Kód akreditace: AK/PV-565/2018
Variabilní symbol: 224082702
Termín: 27.08.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Předmět 1:

 • právní úprava práva na informace, základní orientace v relevantních právních předpisech, informační novela účinná od 24.4.2019 a 1.1.2020 a aktuálně schválená novela
 • okruh subjektů povinných poskytovat informace, veřejné instituce – výjimka z informační povinnosti, veřejné podniky
 • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
 • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení podle zákona č. 106/1999 Sb. a nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu, speciální poskytování kopií projektové dokumentace stavby

 

Předmět 2:

 • pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), další pojmy podle novely – otevřená data, dynamická data, zveřejňování informací, novela – informace zveřejňované způsobem umožňující dálkový přístup, zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou
 • poskytování informace a způsoby jeho realizace
 • omezení práva na informace – jednotlivé důvody pro neposkytnutí informace, podrobnější rozbor ochrany osobních údajů dle zákona č. 106/1999 Sb. – vliv GDPR, informační novela, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy - § 8c dle aktuálně schválené novely, nové důvody pro odmítnutí žádosti o informace podle novely

 

Předmět 3:

 • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti), výklad novinek podle aktuálně schválené novely
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – informační novela a aktuálně schválená novela, přezkum, použití správního řádu podle aktuálně schválené novely
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • dotazy

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR