Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - PŘELOŽENO Z 03.06.2022
Kód akreditace: AK/PV-837/2021
Variabilní symbol: 8220823
Termín: 23.08.2022
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

1) Představení zákona č. 106/1999 Sb.

 • právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech,
 • okruh subjektů povinných poskytovat informace,
 • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
 • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, speciální poskytování kopií projektové dokumentace stavby,
 • pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací),
 • poskytování informace a způsoby jeho realizace

 

2) Omezení práva na informace, s důrazem zejména na ochranu osobních údajů

 • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů – vliv GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy

 

3) Proces vyřízení žádosti o poskytnutí informace, opravné prostředky, úhrada nákladů

 • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti),
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – nové postupy dle zákona č. 111/2019 Sb.
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR