Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018
Kód akreditace: AK/PV-314/2015
Variabilní symbol: 218042407
Termín: 24.04.2018
Místo: ul. Majakovského 29, Karlovy Vary - Přednáškový sál hotelu Lafonte  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 13:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní).

 

1)   Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace

     -     organizační struktura účetní jednotky

     -     druhy pokladních dokladů

     -     oběh účetních dokladů

     -     podpisové vzory

2)   Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti

     -     podle zákona o účetnictví

     -     podle zákona o DPH  - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů  –věrohodnost, neporušenost a čitelnost

     -     pro potřeby účetní jednotky

     -     obchodní  listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

     -     nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET - důležité náležitosti pro účetní a daňové prokazování nejen pro osoby povinné EET

3)   Jak vést pokladní knihu

     -     ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC

     -     obraty, zůstatky, protokolární předávání

4)   Valutová pokladna

     -     směny korun na valuty

     -     zálohy na zahraniční pracovní cesty

     -     vyúčtování zahraničních pracovních cest

5)   Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny

6)   Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy

7)   Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce

8)   Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.

9)   Pokladna v daňové evidenci

10)  Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce

11)  Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona

12)  Zákon o elektronické evidenci tržeb -  etapy náběhu EET podle klasifikace NACE – 4 etapy, termíny registrace k EET, FIK, BKP, PKP, evidence běžným způsobem, evidence ve zjednodušeném režimu, prověřování plnění povinností při EET. Nové typy pokladních dokladů.

 

  • Dotazy, diskuse
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.