Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Pokladna - vedení, účtování, kontrola
Kód akreditace: AK/PV-314/2015
Variabilní symbol: 224121002
Termín: 10.12.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:
 • Pokladní kniha – evidence příjmů a výdajů v hotovosti, obraty, zůstatky. Vedení v listinné nebo technické formě.
 • Inventarizace, inventarizační komise, inventurní soupis, účtování inventarizačních rozdílů.
 • Pokladní doklady – příjmové, výdajové, cestovní příkazy, přísně zúčtovatelné tiskopisy, číslování účetních dokladů.
 • Ceniny – kolky, známky, telefonní a jiné karty, stravenky.
 • Náležitosti pokladních dokladů – podle zákona o účetnictví, podle živnostenského zákona, podle zákona o ochraně spotřebitele, podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR), běžné a zjednodušené daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty, náležitosti vyplývající z vnitřních potřeb.
 • Oběh pokladních dokladů a jejich schvalování a přezkušování podle podpisových vzorů - listinná, elektronická forma.
 • Funkce pokladní, kumulace funkcí.
 • Limity pokladní hotovosti, úřední hodiny, hmotná odpovědnost, společná hmotná odpovědnost, postup při předávání hotovosti.
 • Bezpečnostní předpisy. Pravidla pro omezení plateb v hotovosti. Zákon o omezení plateb v hotovosti.
 • Účtování pokladních dokladů – drobné nákupy za hotové, platby za služby, výplata provozních záloh zaměstnancům a postup při jejich vyúčtování, výplata mezd, cestovní náhrady, příjmy výnosové, příjmy ze zúčtovacích vztahů, pohyb peněz mezi účtem a pokladnou. Valutová pokladna.
 • Zákon o elektronické evidenci tržeb – nový typ pokladního dokladu, nezbytné přílohy k dokladu podle EET, vybraná problematika

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR