Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Požární ochrana
Kód akreditace: AK/PV-550/2015
Variabilní symbol: 219030713
Termín: 07.03.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
emeritní plk. Josef Sláma - lektor s 32letou praxí v oboru požární ochrany, bývalý ředitel Státního požárního dozoru Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Současná právní úprava požární ochrany včetně změn

-      úvod do problematiky (historie v oblasti požární ochrany)

-      analýza, statistika požárovišti

-      přehled základních právních a technických předpisů z oboru PO včetně změn

-      odpovědnost za požární ochranu

-      členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

-      základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

-      základní povinnosti fyzických osob

-      postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO

-      dokumentace požární ochrany

-      výkon státního požárního dozoru

-      pokuty a přestupky na úseku požární ochrany

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 25. 2. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.