Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska
Kód akreditace: AK/PV-437/2022
Variabilní symbol: 8221007
Termín: 07.10.2022
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Určeno: pracovníkům úřadů zabezpečujícím úkoly související s povolebními činnostmi a chodem úřadu po volbách (organizační pracovníci, zapisovatelky, asistentky uvolněných funkcionářů ad.)

Program:

Co řešit v souvislosti s ukončení volebního období zastupitelstev obcí a na co se připravit před volbami.

Ustavující zasedání zastupitelstva:

  1. Lhůty pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva,
  2. příprava ustavujícího zasedání zastupitelstva,
  3. program,
  4. řízení zasedání,
  5. volba /tajná, veřejná/ orgánů obce - starosty, místostarosty, členů rady, ustanovení výborů a volba jejich předsedů, popř. členů výborů.
  6. další.

První schůze rady obce.

Tvorba jednacích řádů rady a zastupitelstva obce a jejich obsah.

Výbory a komise, jejich činnost.

Tvorba jednacích řádů komisí rady a výborů zastupitelstva.

Předávání funkcí starosty a místostarosty, předávací protokoly a obsah předání.

První kroky starosty a místostarosty ve funkci po jejich zvolení a jejich vpravení do činnosti úřadu.

Co dále řešit po volbách v souvislosti s personálními změnami ve funkci starosty a místostarosty.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR