Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
Kód akreditace: 2015/1199-PC/SP
Variabilní symbol: 218111506
Termín: 15.11.2018
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • věcná a místní příslušnost soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí
  • (OSPOD) v řízení péče soudu o nezletilé, možnost změny příslušnosti, povinnost soudů a OSPOD slyšet děti a problémy s tím spojené,
  • právo státního zastupitelství vstupovat do některých řízení péče soudu o nezletilé a dalších řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, spolupráce s OSPOD,
  • řízení, kdy OSPOD má právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření, oprávnění OSPOD během soudního řízení, účast při výkonu rozhodnutí, procesní práva dětí,
  • řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů, jaké možnosti OSPOD má,
  • výkon opatrovnictví OSPOD během soudních řízení, judikatura
     
  • Diskuse
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.