Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Předoddavkové řízení
Kód akreditace: AK/PV-348/2018
Variabilní symbol: 219052812
Termín: 28.05.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Bc. Hana Kazimírská - vedoucí oddělení matriky - Magistrát města Opavy, lektorka, která se v oblasti matrik a státního občanství pohybuje téměř 20 let

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cíl:

V rámci předoddavkového řízení – veškeré předkládané doklady, dopad na příjmení po uzavření manželství, sňatek s cizím státním občanem, občanský sňatek, církevní sňatek, právní důsledky uzavření manželství

 

Program:

-          žádost o uzavření manželství

-          formy uzavření manželství

-          předkládané doklady

-          sňatek s cizincem

-          příjmení při uzavření manželství

-          uvádění příjmení ženy v RL dítěte

-          prohlášení o užívání příjmení dle § 69a ZOM

-          prohlášení o užívání příjmení dle § 69b ZOM

-          oznámení o zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

-          oznamovací povinnost

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.