Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Příprava ke zvládnutí volební zkoušky – základy organizace voleb pro obce
Kód akreditace: AK/PV-673/2016
Variabilní symbol: 219111403
Termín: 14.11.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Program:
Základní a nejdůležitější informace pro činnost úředníků obcí, kteří organizačně a technicky zajišťují volby. Výklad volebních zákonů se zaměřením na jednotlivé instituty – pomoc k přípravě na zkoušku odborné způsobilosti na úseku voleb

Cíl a zaměření semináře:
Seminář je určen nejen úředníkům, ale všem zástupcům obcí, kteří připravují volby na obcích nebo na úřadech. Má být nejen základním seznámením s právní úpravou, ale i seznámením s postupy a činnostmi při přípravě voleb a pomocí s přípravou k vykonání zkoušky na úseku voleb. Program chce přispět k pochopení institutu voleb a jeho zajišťování pracovníky obcí a zároveň upozornit na odlišnosti jednotlivých typů voleb a jejich zajištění. Seminář je vhodný jak pro úředníky větších obcí, tak pro starosty nebo zástupce malých obcí, kteří také musí činnost na úseku voleb zajistit, i když zkoušky na úseku voleb skládat nemusí.

Obsah kurzu:

 • druhy voleb a jejich zakotvení v právním řádu České republiky, přehled platné právní úpravy
 • základní pojmy jednotlivých volebních zákonů, vysvětlení a výklad:

aktivní a pasivní volební právo, překážky výkonu volebního práva, seznamy voličů podle druhu voleb, jejich vedení a postupy, soustava volebních orgánů, jejich postavení a vazby na činnost volebních orgánů obcí, voličské průkazy podle příslušného druhu voleb včetně vedení jejich evidence, archivace volební dokumentace, stížnosti na průběh voleb a jejich řešení, soudní přezkum voleb a mnohé další

 • volební orgány ve vzájemné součinnosti, návaznosti, spolupráce volebních orgánů s důrazem na volební orgány obce
 • využívání údajů ROB a agendového informačního systému evidence obyvatel pro účely volebních orgánů obce
 • volební materiály, jejich uchovávání a distribuce, volební místnosti, vybavení, příprava
 • financování volebních výdajů obcemi
 • praktická příprava voleb, organizace činnosti volebních komisí a příprava volebních materiálů - „volební servis obce“, co mají jednotlivé typy voleb společného a v čem se jejich příprava liší
 • volby pohledem občana, voliče


Referendum jako nástroj přímé demokracie – pro doplnění výkladu

 • základní principy právní úpravy referenda, základní pojmy ze zákona, příprava a organizace referenda, postupy, rozdíly referenda a voleb


Na úseku voleb i referenda je možné v rámci semináře konzultovat jak případné výklady teoretických záležitostí k přípravě zkoušky, tak konkrétní praktické problémy s přípravou voleb nebo referenda, postupy při zajišťování voleb jak z pohledu volebních orgánů obce (starosty, obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu), tak i registračních úřadů, okrskových volebních komisí a to nejen z pohledu dodržení zákonných postupů, ale i z pohledu praktického provedení organizačních volebních prací.

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.