Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)
Kód akreditace: AK/PV-310/2015
Variabilní symbol: 224091701
Termín: 17.09.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a aktualizovat znalosti úředníků územně samosprávních celků a jiných právních subjektů, jak správně psát, stylizovat a formulovat běžnou úřední korespondenci – v písemné i elektronické podobě na PC. Dalším cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubení a zdokonalení se v možných způsobech komunikace a jejich vhodné použití v praxi na úřadech i mimo, etiketa apod. Posluchači se také seznámí s aktualizovanou normou ČSN 016910, vzory úředních dopisů a dalších úředních textů.

 

Norma ČSN 01 6910 a její doporučení

 • Úvod do problematiky.
 • Aktuální norma ČSN 01 6910, doporučení a šablony.
 • Zásady a pravidla písemné a elektronické komunikace.
 • Etiketa úřední korespondence.
 • E-mail jako úřední sdělení.
 • Úřední dopis vedoucího pracovníka vs. dopis fyzické osoby.
 • Úprava tabulek na PC.

 

Formální úprava úředních dokumentů

 • Jednotný vizuální styl (včetně ukázky z praxe).
 • Grafická úprava písemností dle ČSN 01 6910.
 • Časté nedostatky při úpravě písemností.

 

Stylistika a pravopis úředních textů

 • Administrativní styl jako způsob informativní a věcné komunikace v písemné formě.
 • Ukázky úředních dokumentů zaměřených především na vhodnou stylistiku správních protokolů, usnesení, úřední korespondence, zápisů aj.
 • Autentické výpovědi z uvedených úředních textů a doporučení, jak lze předcházet nedostatkům.
 • Nevhodné stylistické obraty v každodenní úřední praxi.
 • Časté jazykové nedostatky a tipy, jak jim předcházet – s odkazem na současnou češtinu.

 

 •     Diskuze
 •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR