Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ohlašovna obyvatel v praxi malých obcí, seznam voličů, volební okrsky a číslování budov
Kód akreditace: AK/PV-359/2015
Variabilní symbol: 219112808
Termín: 28.11.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Ivana Kotrčová - vedoucí odboru správní agendy, zkušená odbornice a dlouholetý praktik v oblasti evidence obyvatel, základních registrů, volebního práva a spisové služby na úrovni obecního úřadu a úřadu s rozšířenou působností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Zaměstnanci obcí, kteří vykonávající agendu evidence obyvatel se seznámí s komplexním výkonem agendy ohlašovny, včetně užívání razítek, typů obálek, s postavením EO v soustavě Základních registrů a s poskytováním a využíváním údajů z ROB a ISEO pro potřeby obce i obecního úřadu, pro vedení stálého seznamu voličů a s agendou číslování budov, označování ulic a veřejných prostranství v obci. To vše v rámci platné legislativy.

Úvod
•    Státní správa, samospráva
•    Razítka – obec, obecní úřad, kulaté, hranaté, náležitosti, užívání

Základní registry – postavení EO v systému Základních registrů
•    Informační systémy obcí a jejich vazba na Základní registry
•    Vazba ROB a RUIAN
•    Poskytování údajů z ROB
•    Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) – zdroje, editor, uživatel

Praxe ohlašovny
•    Podmínky přihlášení trvalého pobytu
•    Povinnosti ohlašovny
•    Doručovací adresa
•    Manuální evidence přihlašovacích lístků
•    Využití formulářů v Czech Point
•    Změnové sestavy – formuláře, druhy výstupů, využití
•    Ukládání oznámení o uložení zásilek a výzev k převzetí doporučených zásilek včetně poučení na ohlašovnách
•    Obálky – způsoby doručení, obálky s dodejkami (bíla, modrá, červená)
•    Správní poplatky

Poskytování údajů
•    Poskytování údajů z ISEO
•    Poskytování údajů z ROB

Volební seznamy a jejich vazba na volební okrsky  
•    tvorba, změna, sloučení volebních okrsků
•    definiční body adresních míst
•    vedení stálých seznamů voličů

Číslování budov a adresní místa ve volebních okrscích
•    Číslování budov - typy budov, druhy čísel, způsob přidělení
•    Žadatelé o čísla, podklady, doklad o přidělení čísla, označování budov tabulkami
•    Označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci
•    Příslušnost pro zápis do RUIÁN

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 18. 11. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

 

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.