Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství
Kód akreditace: AK/PV-368/2015
Variabilní symbol: 219050912
Termín: 09.05.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Ing. Emil Rudolf - dlouholetý pracovník státní správy a specialista na právo péče o životní prostředí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Legislativní novinky ve vybrané oblasti ochrany životního prostředí

 

1) Aktuální přehled platných předpisů na úseku ochrany ovzduší, vodního hospodářství a nakládání s odpady

2) Provedené změny v posledním roce, připravované další úpravy

3) Připomenutí - výklad povinností z dané legislativy opírající se o poznatky kontrolní činnosti a výstupů činnosti příslušných správních úřadů a správních soudů

4) Diskuse a zodpovězení konkrétních dotazů zaslaných předem či uplatněných přímo na semináři

5) Závěr

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 29. 4. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.